Kar Kaybı Sigortası

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası, işyerinizin yangın veya poliçenizde teminat verilen diğer riskler sonucu, oluşabilecek maddi hasarlarda üretim kapasitesinin düşmesi yada işin durmasından doğacak kayıpları ki bu kayıplar, poliçenizde belirtilen tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciro düşmesi, masraf artışı vb. kayıplardır kâr kaybı sigortası tarafından karşılanır.