Nakliyat Sigortaları

Emtea Nakliyat Sigortası; Kara, hava, deniz yolu ile nakledilen malların, çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alır. İsteğe bağlı olarak Depoda Bekleme Teminatı, Aktarma Teminatı, Başlangıç Sevkiyatı, Bitiş Sevkiyatı ve Harp Grev teminatlarına karşı da güvence sağlanmaktadır.

– Institute Cargo Clauses (A) Tüm Riskler (Geniş Kapsamlı Teminat): Taşınan yükün çıkış deposundan varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararlara karşı koruma sağlar. Yükleme, boşaltma ve kısmı hasarlar da teminata dahildir.

– Institute Cargo Clauses (C) Dar Kapsamlı Teminat: Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararlara karşın sigorta edilmesidir. Bu teminata girmeyen başlıca rizikolar, yükün çalınması, ıslanması ve eksilmesidir.

– Tam Ziya Klozu: Taşınan araçla malın birlikte tamamen hasarlanması ve kullanılmaz hale gelmesi haline karşı güvence verir.

Nakliye Sorumluluk Sigortaları; Uluslararası anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen şart ve limitler dahilinde güvence altına alan Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası; Kapalı kasa araçlarla yurtiçinde karayolu taşımacılığı yapan firmaların poliçede belirtilen şartlarda karşılaşabilecekleri zararları teminat altına alan Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası; Nakliyata aracılık yapan kişinin aracılık yapması sebebiyle yük sahibine karşı olan sorumluluğunu poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alan Nakliyat Aracısı Sorumluluk; Poliçede belirtilen şartlar çerçevesinde depoların sınırları çerçevesinde gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zararları teminat altına alan; Depocu Yasal Sorumluluk sigortaları, nakliyat branşının sorumluluk tarafını teşkil etmektedir.

Kıymet Nakliyat Sigortası; Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi ve benzeri kıymetli evrak ile kağıt ve madeni para, döviz, altın ve gümüşten kara, deniz ve hava yolu ile taşınmaları esnasında meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Yat Sigortası; Özel veya ticari amaçla kullanılan yatların denizde, bağlama yerlerinde, marinada veya çekek yerlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence sağlar. İsteğe bağlı olarak;  üçüncü şahıslara karşı verilen zararlardan doğan sorumluluklar, kişisel eşya, makine hasarları (kapsamı genişletilmiş), harp ve grev gibi riskler için de ek teminatlar sağlar.

Tekne Gövde ve Makine Sigortası; Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan teknelere deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma risklerine;  denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem risklerine; rıhtım ve liman tesislerinde kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasar; kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu meydana gelecek zarar; şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu oluşan hasar risklerine karşı güvence sunar. 

Dilerseniz isteğe bağlı olarak;  çarpışma/çatışmadan kaynaklanan yasal sorumlulukların oluşması, harp, grev, terör, kötü niyetli hareketler vb. riskler için ek teminatlar sunar.

Tekne/Yat İnşa Sigortası; Yeni inşa edilen teknelerin imalat sürecinde, kızağa konma öncesinde, esnasında ve denize indirilmesinde oluşabilecek hasarlar ile donatana teslim ve seyir sırasındaki riskler karşısında güvence sağlar. İsteğe bağlı olarak;  deprem, volkanik riskler, savaş, grev, kargaşa, halk hareketlerine bağlı hasarlarda ek teminatlar sunar.

Marina/Çekek Yeri İşletmecisi Yasal Sorumluluk Sigortası; Üçüncü şahıslara ait kotra, yat, yelkenli vb. su araçlarının, işletmenin ticari faaliyetlerinden dolayı maddi zarara uğraması halinde ki yasal sorumluluğu teminat altına alınır.

Gemi Onarımcısı Yasal Sorumluluk Sigortası; Tersanede bulunan üçüncü şahıslara ait gemi, tekne, yat vb. su araçlarının tamir, tadilat, bakım, servis, montaj vb. sürecindeki olası fiziki zararlarından kaynaklanacak hukuki sorumluluklar teminat altına alınır.