Emniyeti Suistimal

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı kişi yada kişilerin kendilerinin sorumluluğuna verilen nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin eden sorumluluk teminatıdır.